Prenos putem zoom platforme

Zoom platforma predstavljam popularnu veb aplikaciju za virtuelne sastanke kao i hibridne događaje. Uz pomoć MediaStream-a možete ostvariti sledeće tehničke karakteristike vašeg hibridnog događaja:

  • Povezivanje do 8 kamera full HD u glavnoj sali predavača.
  • Snimanje celog događaja u full HD formatu
  • Interakcija sa gostujućim predačima putem zoom platforme
  • Video striming na druge online platforme bez potpisa Zoom platforme (facebook, youtube, twich)
  • Simultani prevod u zoom platformi