SD Kvalitet (480p)

Započeti sat 4.000 RSD po kameri

Ukoliko se trajanje događaja bude do 20 min preko planiranog  to neće biti uračunato u cenu novog započetog sata. Sve što bude trajalo preko 20 minuta od planiranog vremena računaće se kao novi započeti sat.

Primer: 

Trajanje događaja: 3h; Broj kamera: 2; 

Ukupna cena: 3h x 2 kamere x 4.000RSD = 24.000RSD

Za svako snimanje van teritorije Niša, klijent je dužan da obezbedi troškove prevoza.

Klijent na kraju dobija snimak celokupnog dgadjaja u mp4 formatu u SD rezoluciji.

HD Kvalitet (720p)

 

Započeti sat 6.000 RSD po kameri

Ukoliko se trajanje događaja bude do 20 min preko planiranog  to neće biti uračunato u cenu novog započetog sata. Sve što bude trajalo preko 20 minuta od planiranog vremena računaće se kao novi započeti sat.

Primer: 

Trajanje događaja: 3h; Broj kamera: 2; 

Ukupna cena: 3h x 2 kamere x 6.000RSD = 36.000RSD

Za svako snimanje van teritorije Niša, klijent je dužan da obezbedi troškove prevoza.

Klijent na kraju dobija snimak celokupnog dgadjaja u mp4 formatu u HD rezoluciji.

Full HD Kvalitet (1080p)

 

Započeti sat 8.000 RSD po kameri

Ukoliko se trajanje događaja bude do 20 min preko planiranog  to neće biti uračunato u cenu novog započetog sata. Sve što bude trajalo preko 20 minuta od planiranog vremena računaće se kao novi započeti sat.

Primer: 

Trajanje događaja: 3h; Broj kamera: 2; 

Ukupna cena: 3h x 2 kamere x 8.000RSD = 48.000RSD

Za svako snimanje van teritorije Niša, klijent je dužan da obezbedi troškove prevoza.

Klijent na kraju dobija snimak celokupnog dgadjaja u mp4 formatu u full HD rezoluciji.

 

Za snimanje događaja koji traju više dana postoji mogućnost korekcija cena. Kontaktirajte nas za više informacija.